icon--black icon--white

اعضای نقره ای

اعضای نقره ای کانون قراردادنویسان ایران

شرایط عضویت نقره ای

علاوه بر شرایطی که در شرایط عضویت افتخاری کانون بیان گردید، اعضای نقره ای به کسانی اطلاق می گردد که حق عضویت ماهیانه را به عنوان به حساب کانون بپردازند. این مبلغ در ابتدای هر دوره ششماهه به صورت سرجمع اخذ می گردد.

مزایای عضویت

  1. در کلاس های تمرین قراردادنویسی کانون بصورت رایگان شرکت می نمایند.
  2. هزینه شرکت در کارگاه های کانون برای آنان با تخفیف ویژه (حداقل ده درصد) حساب می گردد.
  3. جزوات آموزشی منتشره کانون بصورت رایگان برای آنان ارسال می گردد.
  4. انجام خدمات قراردادنویسی و مشورتی برای اعضای نقره ای با تخفیف ویژه (حداقل ده درصد) بر اساس نرخ خدمات کانون.
  5. عضویت در گروه مطالعاتی کانون (فارسی یا انگلیسی)
  6. درج اسامی اعضای نقره ای در سایت کانون و شبکه های اجتماعی وابسته به کانون.
  7. عضویت در گروه اختصاصی اعضای نقره ای و پاسخ دهی آنلاین به اعضا.
  8. اولویت معرفی جهت فرصتهای شغلی
  9. اولویت همکاری با کانون

با عضویت نقره ای به صورت دائمی همراه کانون قراردادنویسان خواهید بود و تجارب خود را ارتقاء می بخشید.

لیست اعضای نقره ای کانون قراردادنویسان ایران

سال ۱۴۰۰

 اعضای نقره ای کانون قراردادنویسان ایران

اسفند

...............

بهمن

...............

دی

...............

آذر

...............

آبان

...............

مهر

...............

شهریور

...............

مرداد

...............

تیر

...............

خرداد

...............

اردیبهشت

...............

فروردین

...............

کد

نام و نام خانوادگی

..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4138

منصوره قاسمی

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4113

رضوان رجایی

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF240

فرزانه کریمی

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4121

هانیه اخباریه

۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4137

نسرین حیدربیگی

۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4122

بهارک صالحی نژاد

۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4118

نجمه احمدی پورنظری

۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4183

فائزه مسعودی

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF2410

محمد جواد امیر حاجیلو

۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF250

عاطفه نودهی

۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4158

مهسا مرعشی

۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF239

فرزانه شفیع زاده

۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF415

مریم زمانی

۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COE2404

محمد طالعی مپنا

۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF251

سمیه عبدالهی

۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4144

نفیسه شاکری

۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COE2330

نوا حمزه نژاد

۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41124

شایان خورسند

۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41123

الهه غفاری المشیری

۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF2447

راضیه وکیلی

۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4163

زهرا صمدی

۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41182

فریبا شاهین طبع

۲۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41126

الهه یعقوبی

۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41118

نگار ادبی فیروز جایی

۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41140

نرجس میرزا محمدی

۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41133

سمیه مرشد

۲۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF252

سیده مریم امیری فر

۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF2455

احمد حزباوی

۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF417

مهرداد شمس

۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41181

امین خواجه

۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41135

مرتضی عبدی

۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41141

بشرا امانی

۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COE41263

سعیده رضایتی

۳۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41176

رضوان نوبخت

۳۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41134

سید رضا موسوی

۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COF41120

احسان محقق رفیق

۳۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF2393

جعفر عباسی

۳۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF416

فاطمه اندی

۳۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF41192

محمد علی بیستونی

۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF51120

امیر مردشتی

۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF5196

مهتاب بختیار

۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF51118

لیلا توده فلاح

۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF51103

امید نیاقی

۳۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF4190

سروش سلامیان

۳۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF51104

شادی اویار حسین

۳۵

سال ۱۴۰۱

اعضای نقره ای کانون قراردادنویسان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF51120

امیر مردشتی

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COF5196

مهتاب بختیار

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اعضای نقره ای در سال ۱۳۹۹- دانلود