icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

قراردادهای انگلیسی

قراردادهای انگلیسی-کانون قراردادنویسان ایران

یکی از معضلات موجود در نگارش قراردادها در ایران، نگارش قراردادها به زبان انگلیسی است. ضرورت تعامل با شرکت های خارجی، همه شرکتها را بر آن داشته است که قراردادهای انگلیسی نگارش کنند.
علم نگارش قرارداد به زبان انگلیسی نیازمند چند فاکتور اساسی است:

اول: دانستن زبان عمومی جهت نگارش.
دوم: دانستن زبان تخصصی قراردادنویسی.
سوم: تسلط بر علم قراردادنویسی و نحوه درج شروط و تعهدات به زبان انگلیسی.
چهارم: تسلط بر مذاکره به زبان انگلیسی جهت نهایی نمودن قرارداد.
پنجم: تسلط بر نگارش مکاتباتی جهت برقراری ارتباط با طرف های معامله و بیان نقطه نظرات قراردادی و اعمال آن در قرارداد (در صورت نیاز).

دراختیار داشتن همه این موارد مستلزم تجربه کافی در زمینه قراردادنویسی به زبان انگلیسی است. کانون می تواند نیاز شما را در این زمینه مرتفع نماید. متخصصین کانون دارای تجارب لازم در قراردادنویسی به زبان انگلیسی و مذاکرات در همه سطوح هستند.

شما می توانید نگارش انواع قراردادهای زیر را به ما بسپارید:

Memorandum of Understanding ‪(MOU)‬

Memorandum of Agreement ‪(MOA)‬

Letter of Intent ‪(LOI)‬

Confidentiality Agreement/Non-Disclosure Agreement ‪(NDA)‬

Consortium Agreement

Joint Venture Agreement

Joint Operating Agreement

Shareholder Agreement

Power of Attorney

Settlement Agreement

Distributorship Agreement

Lease Contract

Service Agreement

Sale Agreement

Franchise Agreement

License Contract

EPC Contract

O&M Agreement

BOT

PPP