icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۰۳-۰۴-۰۵ مرداد ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر برای ثبت نام
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر

گارانتی سطح خدمات

شرایط گارانتی خدمت-کانون قراردادنویسان ایران

ارائه هر خدمتی نیازمند اطمینان بخشی به مشتریان جهت صحت و حسن اجرای خدمات است. کانون قراردادنویسان ایران نیز شرایط گارانتی طلایی خدمات قراردادنویسی خود را به شرح زیر اعلام می نماید.

گارانتی خدمات قراردادنویسی شامل تصحیح دوباره متن قرارداد بدون دریافت هزینه برای مشتریان خواهد بود.
این گارانتی مشروط به شرایط زیر خواهد بود:

الف) کانون مسئولیتی در قبال صحت مواد قراردادی بر پایه اطلاعات نادرست ارائه شده از سوی مشتری ندارد.
ب)  کانون مسئولیتی در قبال صحت مواد قراردادی بر پایه اطلاعات ناقص و ناکافی ارائه شده از سوی مشتری ندارد.
ج) مسئولیت کانون تحت تضمین عملکرد در صورتی نافذ است که کانون مجاز به مذاکره با طرف قراردادی باشد.
د) استفاده از ضمانت تحت شرایط گارانتی طلایی، منوط به عدم دخل و تصرف در متن قرارداد نهایی ارسالی کانون اعم از الحاق، اصلاح، حذف و هرگونه تغییر خواهد بود.
ه) مسئولیت کانون ناشی از تضمین عملکرد خود محدود به پیگیری از طرف قرارداد جهت تصحیح قرارداد و جبران حقوق از دست رفته مشتری بدون دریافت حق الزحمه خواهد بود.
و) هرگونه مکاتبه (اعم از ارسال نامه رسمی یا غیررسمی از طریق ایمیل، پست، فکس و سایر شبکه های اجتماعی)، توافق، تنظیم الحاقیه یا اصلاحیه درخصوص قراردادهای تنظیمی، بدون مشورت و اخذ نظر کانون، موجب خروج کانون از مسئولیت ناشی از تضمین حاضر خواهد بود.
ز) تشخیص عدم صحت مواد قراردادی بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.