icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادهای مشارکت در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می گردد. اطلاعات بیشتر
کارگاه پایه قراردادنویسی با همکاری انجمن علمی حقوقی دانشگاه امام صادق علیه السلام در تاریخهای ۹ و ۱۰ آذرماه برگزار می گردد. اطلاعات کارگاه و ثبت نام
کارگاه بعدی آموزش جامع قراردادنویسی فارسی در تاریخهای ۲۰-۲۱-۲۲ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع مناقصات در تاریخ ۲۲ آذرماه آموزش جامع ضمانتنامه بانکی در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

مرجع داوری

کتاب مرجع داوری- احمد متولی و سمانه کافتری و زینب باقری

نام کتاب:

کتاب مرجع داوری

به انضمام:

کلیه قوانین و مقررات مربوط به داوری و سازش

قواعد داوری کداک

نویسنده: احمد متولی-سمانه کافتری-زینب باقری

انتشارات: مجد

زمان انتشار:  اسفندماه سال ۱۳۹۸-شناسه ۱۲۰۳۸

توضیحاتی در مورد کتاب:

جمع آوری کلیه قوانین و مقررات مربوط به داوری در ایران بسیار برای جامعه داوری ضروری بوده است. این کتاب به نحوه نگارش ماده داوری در قراردادها، قواعد داوری مرکز داوری کداک که زیر نظر کانون قراردادنویسان ایران فعالیت می کند و نیز کلیه قوانین و مقررات داوری در ایران و بخشی از قواعد داوری مراکز بین المللی می پردازد. محتوای کتاب شامل چند بخش است:

بخش اول نحوه نگارش ماده داوری در قراردادها

بخش دوم: قواعد داوری کداک-CODAC

بخش سوم: کلیه قوانین و مقرراتی که در خصوص داوری و سازش در ایران وجود دارد.

قاعدتا کسانی می توانند از این کتاب استفاده نمایند که داور هستند یا می خواهند اختلاف خود را به داوری بسپارند.

مخاطب کتاب، جامعه داوری کشور ایران است.

جهت خرید اینترنتی کتاب به لینک حاضر مراجعه کنید.ویدئوی معرفی کتاب