icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

داوری

سازمان داوری کداک

داوری اختلافات قراردادی باید به کسی سپرده شود که خود آشنا به مفاهیم، قالبهای قراردادی، طرز نگارش قرارداد و شروط و قیود عرفی و قانونی قرارداد باشد. نهاد داوری، علیرغم نواقص قانونی که دارد، در صورتی مثمر ثمر برای طرفین اختلاف خواهد بود که به داور متخصص در امر قرارداد سپرده شود. در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت زمان طولانی از داوری، رای داوری به سادگی در محاکم قضایی مخدوش شده و طرفین اختلاف نه تنها زمان بلکه هزینه زیادی را از دست داده اند.

باشگاه داوری قراردادنویسان ایران

این موسسه که زیر نظر کانون قراردادنویسان ایران فعالیت می کند، بر اساس قواعد اختصاصی خود و با برند «کداک» اقدام به داوری اختصاصی اختلافات قراردادی می نماید. شما می توانید با درج شرط زیر در قراردادها یا بعد از بروز اختلاف، مرکز "کداک" را به عنوان مرکز داوری خود انتخاب کنید.

برای ثبت درخواست داوری یا سازش خود به سایت مرکز داوری کداک مراجعه نمایید: 

codac-arb.ir

 

شرط نمونه داوری کداک

  • در صورت بروز اختلاف، مرافعه يا ادعا بين طرفين ناشی از يا در ارتباط با قرارداد حاضر شامل ولي نه محدود به هر موضوعی مربوط به تشکيل، اعتبار، تفسير، اجرا، نقض يا تخلف از تعهدات قرارداد يا فسخ يا خاتمه قرارداد،يا هر اختلاف راجع به تعهدات خارج از قرارداد ناشی از يا در ارتباط با قرارداد، موضوع اختلاف بايد جهت حل و فصل نهايی به داوری، تحت مديريت و اداره باشگاه داوری اختلافات قراردادی (“کداک”) مطابق قواعد داوری کداک* (هر نسخه ای که در زمان ارجاع معتبر باشد) -که به منزله سند قراردادی در ذيل اين ماده تلقی می گردد- ارجاع شده و از زمان تسليم درخواست داوری مطابق، پروسه داوری آغاز می گردد. محل داوری، تهران تعيين گرديد. تعداد داوران … داور خواهد بود (يک يا سه). زبان داوری فارسی/انگليسی می باشد.

CODAC Model Arbitration Clause

  • Any dispute, controversy, difference or claim arising out of or in connection with this Contract, including but not limited to any question regarding its existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations arising out of or relating to it, shall be referred to and  finally resolved by arbitration administered by the Iran Contractual Disputes Arbitration Club (“CODAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the CODAC* (“CODAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated .‎ by reference in this Clause, when the Complying Request for Arbitration is submitted.‎ The seat of the arbitration shall be Tehran, I.‎ R.‎ of Iran.‎ The number of arbitrators shall be … one or three.‎
سازمان داوری کداک

شاخصهای برتر قواعد داوری سازمان کداک:

  • داوران متخصص در حوزه قراردادنویسی

اولین مزیت سازمان کداک، استفاده از داورانی که نه تنها تجربه داوری دارند بلکه متخصص در امر قراردادنویسی هم هستند. این موضوع دغدغه شرکتها را برای اینکه داور منتخب آنان مسلط به اسناد قراردادی آنها نباشد یا علم و تجربه لازم را نداشته باشد مرتفع می سازد. 

  • قواعد داوری اختصاصی

یکی از مزیتهای سازمان داوری کداک، در اختیارداشتن قواعد تخصصی و اختصاصی خود است که بر پایه قواعد روز دنیا در زمینه داوری تدوین شده است.

  • نهاد رسیدگی فوری

در ماده ۲۹ قواعد داوری کداک نهادی پیش بینی شده است تا در مواردی خاص بتوان رای داوری را با سرعت بیشتری دریافت نمود.

«ماده ۲۹-رسيدگی فوری

 پیش از تشکیل دیوان داوری، هریک از طرفین می‌تواند درخواست داوری بر اساس رسیدگی فوری را تحت این قواعد در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل نزد دبیرخانه داوری ثبت کند:

الف) مبلغ مورد ادعا (با لحاظ مجموع مبلغ ادعا و دعوای متقابل) از حد مبلغی که کداک هر ساله از طریق انتشار در سايت رسمی خود تعيين می‌نمايد، تجاوز ننمايد؛

ب) توافق طرفین؛

ج) در موارد استثنائی که بنا بر تشخیص دبیر داوری مستلزم فوریت در رسیدگی باشد.»

سقف مبلغ مورد ادعا در رسیدگی فوری در حال حاضر ۱۵.۰۰۰.۰۰ یورو تعیین گردیده است.

  • نهاد داوری همسان- Class Action

یکی دیگر از نهادهای پیش بینی شده در قواعد داوری کداک، نهاد داوری همسان است. این داوری در جایی است که تعداد زیادی از شاکیان دارای قرارداد و شرط داوری یکسان با طرف قرارداد خود هستند و طرف قرارداد در همه موارد یکی است. مثلا فرض کنید تعداد زیادی از مردم با یک شرکت لیزینک، قرارداد لیزینگ خودرو با شرط داوری ضمن آن، منعقد می کنند. خودرو تحویل نمی گردد و حل اختلاف هم باید از طریق داوری صورت گیرد. با لحاظ اینکه موضوع داوری در همه موارد حکم یکسان دارد، همه شاکیان می توانند به صورت جمعی تقاضای داوری همسان نمایند. این موضوع در ماده .... قواعد داوری کداک به شرح زیر آمده است:

«ماده ۴۵- داوری همسان

در مواردی که خواهان در همه داوری‌ها یک شخص حقیقی یا حقوقی و خوانده بیش از دو نفر باشد یا خوانده در همه داوری‌ها یک شخص حقیقی یا حقوقی و خواهان بیش از دو نفر باشد، حل و فصل اختلاف بر پایه داوری همسان با تحقق کلیه شرایط زیر امکان پذیر است:

الف) هر اختلاف مبتنی بر قرارداد پایه مجزا باشد؛

ب) شرط داوری در همه قراردادهای پایه به مرکز کداک ارجاع داده شده باشد یا توافق بعدی طرفین اختلاف بر ارجاع به مرکز کداک باشد؛

ج) موضوع اختلاف یکی بوده یا دارای ارتباط کامل باشند؛ به گونه ای که صدور رأی واحد داوری، کفایت حل اختلاف همه را بنماید.»

  • آمبودزمان - Ombudsman

یکی دیگر از نهادها، طبق قواعد کداک، آمبودزمان است. این نهاد بدین معناست که هر سازمانی می تواند یک دفتر صلح و سازش را زیر نظر مرکز کداک به صورت اختصاصی ایجاد نمایند و حل اختلافات سازمان خود با طرفهای خود را به این دفتر بسپارند. قاعدتا مرکز کداک برای تاسیس چنین دفتری، آیین سازش اختصاصی برای آن سازمان تدوین نموده و به تایید مدیران آن سازمان یا شرکت می رساند. این دفتر، آرای سازشی را بر اساس آیین نامه اختصاصی آن شرکت صادر خواهد کرد.

  • نظریه داوری- Arbitration Opinion

یکی از نهادهای بسیار نوآورانه در قواعد کداک، ایجاد شیوه ای است که طرفین قرارداد برای تشخیص رخدادهای قراردادی مانند تشخیص نقض تعهدات قراردادی یا فروس ماژور و امثال آن و نیز در جهت تعیین ماده جایگزین مواد قراردادی در موارد هاردشیپ یا موارد مشابه، موضوع را به داوری کداک بسپارند. مرکز کداک موضوع ارجاعی را بررسی کرده و نظریه داوری خود را صادر خواهد کرد.

متن قواعد داوری کداک

 

برای دیدن متن قواعد داوری کداک می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید:
 

متن قواعد داوری کداک