icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

قرارداد محرمانگی

قرارداد محرمانگی-کانون قراردادنویسان ایران

قرارداد محرمانگی از جمله قراردادهایی است که برای حفظ اطلاعات محرمانه هر یک از طرفین قرارداد منعقد شده و اطلاعات گیرنده متعهد به حفظ اطلاعات موصوف می‌گردد.

قاعدتاً این قرارداد در جایی کاربرد دارد که اطلاعات طرفین دارای ارزش اقتصادی بوده و ماهیتاً بتواند جزو اطلاعات محرمانه قرار گیرد والا نباید هر اطلاعاتی را مشمول اسرار و راز تجاری دانست. متاسفانه تجار، شرکتهای تجاری و قراردادنویسان این ماده را در جای خود معمولاً استفاده نمی کنند و تنها به کپی کردن یک ماده استاندارد که قاعدتا هم ترجمه از متون انگلیسی است در متن قرارداد اقدام می نمایند. بدیهی است که تعهد به حفظ محرمانگی نیز از جمله تعهدات قراردادی است و جزو تعهدات کم اهمیت محسوب نمی گردد و نقض آن می تواند مشمول خسارت عدم انجام تعهد یا یکی از موجبات فسخ قرارداد باشد. لذا با فرض اینکه اقتضای انعقاد قرارداد محرمانگی برای شما وجود داشته باشد به نکات زیر جهت نگارش قرارداد محرمانگی بسیار توجه کنید.

انواع عناوین قراردادی

  • قرارداد محرمانگی

  • قرارداد حفظ محرمانگی

  • قرارداد عدم افشاء

  • قرارداد منع افشاء

  • قرارداد حفظ اسرار

  • قرارداد رازداری 

اسلوب کلی نگارش

دو نوع اسلوب برای نگارش کلی این ماده وجود دارد:

اول: طرف دوم قرارداد موظف است اطلاعات ................. را محرمانه تلقی نماید / محرمانه محسوب نماید.
دوم: اطلاعات ................. محرمانه تلقی می شود / محرمانه محسوب می شود / دارای وصف محرمانه است.

اقلام محرمانه

اولین گام در نگارش قرارداد محرمانگی تعریف اقلام محرمانه است. برخی تصور می کنند که هرچه در تعریف اقلام محرمانه کلی گویی نمایند به نفع آنهاست و طرف قراردادی هم بدون توجه به وسعت تعهدی که در این راستا پذیرفته است، قرارداد محرمانگی را امضا می نماید. مثلاً به ماده زیر توجه کنید:

«تمام اطلاعات، اسناد، مدارك، گردش مكاتبات و گزارشهاي موضوع هر خريد محرمانه مي باشد و کارگزار ضمن توجه به شرايط و ضوابط محرمانه بودن آنها متعهد به ارائه آموزشهاي لازم به كاركنان خود به منظور توجه و رعايت اين مهم ميباشد.»

در این ماده اقلام محرمانه به قدری وسیع تعریف شده است که هرنوع سند و اطلاعاتی را شامل می شود. آیا چنین نوع از نگارشی به نفع طرفین قرارداد هست؟ آیا این ماده نمی تواند موجب سوء استفاده طرفین قرارداد شود؟

بنابراین باید توجه کنید که اقلام محرمانه را در قرارداد محرمانگی تعریف کنید و در تعریف آن واقعیت را در نظرگرفته و از درج تعابیر کلی و عمومی پرهیز کنید. 

انواع اقلام محرمانه

اطلاعات تسلیم شده: اطلاعاتی است که طرفین قرارداد به یکدیگر بموجب قرارداد تسلیم می نمایند.

اطلاعات اکتسابی: اطلاعاتی است که لاجرم طرفین قرارداد بموجب همکاری فیمابین از یکدیگر به دست می آورند.

اطلاعات تولید شده: اطلاعاتی است که بموجب قرارداد از سوی یکی از طرفین قرارداد و به منظور ایفای مفاد قرارداد تولید می شود.

قرارداد حفظ اسرار-کانون قراردادنویسان ایران

اقدامات حافظ محرمانگی

یکی از بخشهای مهم در قرارداد محرمانگی درج اقداماتی است که دریافت کننده اطلاعات باید به منظور حفظ این اطلاعات انجام دهد. برخی تصور می کنند صرف درج محرمانه بودن اطلاعات برای حفظ محرمانگی کافی است! در حالیکه اقدامی که اطلاعات شما را از افشا محفوظ نگه می دارد باید در متن قرارداد به صراحت درج گردد.

حدود دسترسی و افشا

گرچه حسب وصف محرمانگی اطلاعات، باید آنها را از افشا دور نگه داشت ولی انتساب وصف محرمانه به یکسری از اطلاعات به این معنا نیست که هیچکس نمی تواند از آن اطلاعات استفاده نموده یا اساسا بگوییم مطلقا قابل افشا نیست. قاعدتاً در مقام استفاده از اطلاعات محرمانه جهت اجرای یک پروژه این اطلاعات باید برای برخی اشخاص افشا شوند. بر این مبنا، باید اشخاصی که این اطلاعات در اختیارشان قرار می گیرد و نیز حدودی که باید از این اطلاعات استفاده کنند مشخص گردد.

وصف استقلال

این ماده از جمله موادی است که لزوماً نباید با انقضای مدت قرارداد یا اتمام کار موضوع قرارداد، از بین برود لذا باید این ماده یا قرارداد محرمانگی مستقلا دارای اعتبار بوده و به تبع قرارداد اصلی بی اعتبار نگردد.

تعهدنامه حفظ محرمانگی-کانون قراردادنویسان ایران

تعهدنامه حفظ محرمانگی چیست؟

تعهد به حفظ محرمانگی از جمله تعهداتی است که در چندساله اخیر بسیار مورد توجه طرفین قرارداد و نیز قراردادنویسان قرار گرفته است که بخشی از این توجه بسیار غیر منطقی و بخشی از آن قابل اعتناست. مثلا فردی که می خواهد اطلاعات اختصاصی شرکت خود یا اطلاعاتی که قاعدتا دارای ماهیت محرمانه هستند (مانند اطلاعات پرسنلی مجموعه خود برای وارد کردن آنها به یک نرم افزار جامع منابع انسانی) را برای انجام کاری در اختیار شخص ثالثی قرار دهد یا فردی که صاحب ایده است می خواهد با یک سرمایه گذار وارد مذاکره برای ایجاد کسب و کار مشترک گردد. در هر یک از این حالات، اخذ تعهد از طرف مقابل برای حفظ محرمانگی اطلاعات بسیار حایز اهمیت است. چراکه امکان دارد که طرف قرارداد، خواسته یا ناخواسته، اطلاعات محرمانه را در اختیار اشخاص ثالث قرار داده یا خودش مورد استفاده قرار دهد. اما متاسفانه برخی قراردادنویسان به این نوع از تعهد نگاه درستی نداشته و به صورت یک ماده لوکس در تمامی قراردادها درج می نمایند. غافل از اینکه نمی دانند چه بار سنگینی از تعهد را به دوش طرفین قرارداد گذاشته اند. بعلاوه، به قدری ماده حفظ محرمانگی را به صورت مبهم و کلی نگارش می نمایند که تقریبا هیچ اطلاعاتی از حاکمیت حفظ محرمانگی مصون نیست. این در حالی است که بدیهی است که چرا باید اطلاعات عادی مبادله شده بین طرفین محرمانه تلقی شود. البته در یادداشتی جداگانه به نحوه نگارش ماده محرمانگی خواهیم پرداخت و پیشنهاد به قراردادنویسان وئ طرفین قرارداد خواهیم داد که به این راحتی زیر بار مسوولیت حفظ محرمانگی نروند مگر اینکه اولا اقلام محرمانه تعریف شده باشد ثانیا تعهداتی که برای حفظ محرمانگی نیاز است در ماده قرارداد درج کنند ثالثا وصف استقلال به ماده محرمانگی بدهند و ...

سه حالت برای درج این تعهد به حفظ محرمانگی از منظر شکلی در روابط معاملاتی طرفین وجود دارد که عبارتند از:

الف- به صورت شرط ضمن عقد:

گاهی طرفین قرارداد در یک ماده ای تحت عنوان "محرمانگی" یا "حفظ محرمانگی" یا "عدم افشاء" یا "رازداری" به این نوع تعهد پرداخته و معمولا اطلاعات و اسناد قراردادی را محرمانه تلقی نموده و طرف مقابل را متعهد به حفظ آن می نمایند. البته باید توجه داشت که عنوان "عدم افشاء"، عنوان مناسبی برای درج تعهد حفظ محرمانگی نیست؛ زیرا متعهد به حفظ محرمانگی علاوه بر منع افشاء بایستی تعهدات دیگری را ذیل این تعهد پذرفته باشد.

ب-به صورت تعهدنامه پیوست قرارداد:

طرفین قرارداد، در برخی موارد نیز به اقتضای تاکید بر حفظ محرمانگی، محتوای تعهد به حفظ محرمانگی را در پیوست قرارداد گذارده و آن را بسط بیشتری می دهند. قاعدتا از منظر حقوقی، میزان آثار تعهد به حفظ محرمانگی با به پیوست بردن آن تغییری نمی یابد. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که در صورت تعارض، اجمال و ابهام ایجاد شده بین اسناد قراردادی و متن اصلی قرارداد، متن اصلی ملاک عمل طرفین خواهد بود. بر این مبنا، شاید بهتر باشد که این تعهد در متن اصلی قرارداد گنجانده شود تا در مقام تعارض با دیگر اسناد قراردادی، همیشه دارای اولویت اول باشد.

ج-به صورت قرارداد جداگانه:

مواردی هم وجود دارد که اطلاعات قابل تبادل یا اطلاعات قابل اکتساب طرفین از یکدیگر به قدری مهم است که باید به مثابه یک قرارداد مستقل به آن نگریست و تعهدات طرفین و نحوه تعامل آنان با یکدیگر در خصوص اطلاعات محرمانه در قالبی مجزا و بدون اثر بخشی از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی به نگارش درآید. ضمن اینکه، اگر این احتمال وجود داشته باشد که مذاکرات و تفاهمات اولیه طرفین قرارداد می تواند منجر به قرارداد اجرایی نگردد ضروری است که بدوا قرارداد محرمانگی بین طرفین منعقد گردیده و سپس به مذاکره و تبادل اطلاعات بپردازند و معلوم نیست که قرارداد منعقده بعدی- حتی با فرض درج شرط محرمانگی در آن- مشمول اطلاعات مبادله شده طرفین قبل از انعقاد قرارداد گردد. فقط باید توجه داشت که در صورت انعقاد قرارداد محرمانگی، شروط قراردادی همچون فسخ، خسارات قراردادی، تضامین، حل اختلاف و مواد مشابه به صورت مستقل در متن قرارداد محرمانگی گنجانده شود. 

در ذیل نمونه ای از تعهدنامه حفظ محرمانگی کارکنان یک شرکت جهت آشنایی مخاطبین محترم می آید:

"اینجانب با مشخصات ................... اعلام صريح و قطعي نمودم كه از تاريخ …….در شركت …. (سهامي خاص) بكار مشغول هستم به موجب اين سند، اقرار و اذعان مي نمايم كه به اهميت و جايگاه حفظ اسرار اداري، صنعتي و تجاري در شركت ………….(سهامي خاص) آگاه و توجيه شده ام و متعهد مي گردم كه در نهايت رازداري و با عمل به اصول امانت داري، اسرار تجاري، اداري و صنعتي در شركت ……… (سهامی خاص) را حفظ نمايم و از هرگونه انتشار، انتقال، رونوشت برداري (كپي) و مبادله اطلاعات، اعداد و ارقام مالي، بودجه اي، فرمولهاي توليدي و تجاري شركت و مشتريان و ذينفعان، اطلاعات مربوط به نوع و ميزان و كيفيت مواد اوليه و زمان و محل واردات و صادرات و نگهداري آنها، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به ميزان توليد، فروش و سود، هرگونه اطلاعات مربوط به شيوه ها و روشهاي بازاريابي، مديريت، فروش، مديريت مالي، فناوري، اداري و استخدامي، تعداد و نوع روابط با ذينفعان و مشتريان و تلفن تماس يا رايانامه (ايميل) يا نشاني آنها، ميزان مطالبات يا ديون و سرمايه و دارائي شركت………(سهامي خاص) و كاركنان و مديران آن، هر گونه اطلاعات مربوط به نوع و كيفيت بسته بندي محصول و فرايندهاي خاص راجع به عرضه و توزيع و ارائه محصولات و خدمات، هرگونه اطلاعات شركت……..(سهامي خاص) مربوط به محتواي مذاكرات، پرونده ها و اسناد تجاري و دعاوي قضايي و غير قضايي، پرونده ها و اسناد اداري، تجاري، بانكي، صنعتي، داد و ستدها و رفت و آمدها تحت هر شرايطي به هر شخص غير مجازي اعم از آنكه از كاركنان و مديران و سهامداران پيشين (قبلي )يا كنوني (فعلي) شركت يا رقباء يا افراد غير از اينها باشد خودداري نمايم. آگاه هستم كه دسترسي افراد به اطلاعات و اسناد و ارقام و آمار فوق در شركت ……………. (سهامي خاص) داراي محدوديت و سامانه خاص خود مي باشد. آگاه و توجيه شده ام كه صرفا مديرعامل شركت……….. (سهامي خاص) و افرادي كه از سوي ايشان به گونه ای من معرفي شده باشند به همان ميزان كه مدير عامل شركت …. (سهامي خاص) تعيين مي كند مجاز به دسترسي به اطلاعات و اسناد و ارقام تعيين شده هستند. تعهد مي نمايم كه از اطلاعات و اسناد و آماري كه به اقتضاء مسئوليت شغلي يا به سبب آن در اختيارم قرار گرفته در قبال هر گونه انتشار يا خطر نابودي و خدشه دار شدن مراقبت و نگهداري نمايم .تعهد مي نمايم در صورتي كه رابطه همكاري من و شركت…… (سهامي خاص) به هر دليلي در هر زماني پايان پذيرفت نيز ضمن بازگرداندن فوري اسنادي كه از شركت …(سهامي خاص) نزد خود دارم اسرار و اطلاعات موصوف در بالا را همچنان محرمانه نگه دارم و از انتشار و انتقال آن به اشخاص غير مجاز از جمله كارفرماي بعدي خود، پرهيز كنم. مي پذيرم كه وجه التزام تخلف از تعهدات بالا به اندازه .... برابر كل حقوق، مزايا و وجوهي است كه تا تاريخ مطالبه وجه التزام از شركت ….(سهامي خاص) دريافت كرده ام.