icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

کارگاه پایه قراردادنویسی-دانشگاه علامه طباطبایی

کارگاه پایه علامه-کانون قراردادنویسان ایران

قراردادنویسی پایه 

دانشگاه علامه طباطبایی

بنا بر درخواست کلینیک حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

۱۸-۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

دیدن تقویم 

ساعت ۹ الی ۱۷

محل برگزاری:

دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

مدرس: احمد متولی

دیدن رزومه استاد 

 
برای دیدن سلابسهای دوره روی لینک حاضر کلیک فرمایید.