icon--black icon--white

بررسی قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی

بررسی قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی

چکیده:

با پیشرفت فنّاوری و ابداع اینترنت و شکل گیری فرایند جدیدی از خرید، فروش و یا تبادل کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایان های و اینترنتی که بخشی از تجارت الکترونیکی است باعث شد مصرف کنندگان کالا و خدمات پذیرفتن شروط الحاقی را در فضای دیگری نیز تجربه کنند. اگر پیش از این افراد مجبور به قبول این شرایط برای دریافت کالا و خدمات انحصاری مانند انشعاب آب و برق و قراردادهای بیمه می شدند، این بار این فروشندگان کالا و خدمات بودند که در وبگاهها مشتری را مجبور به قبول این شرایط می ساختند که عمدتاً غیرعادلانه بود. لذا با توجه به موارد فوق در این مقاله به بررسی قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی پرداخته می شود. اینکه با توجه به انواع قراردادهای الحاقی کدا میک از روشها مورد اِستفاده فروشندگان
و ارائه کنندگان کالا و خدمات قرار می گیرد و در روش یاد شده تا چه حد سیاستهای اتخاذ شده همگام با حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد از موارد مهم مطرح شده در این مقاله است که به صورت موردی در دو وبگاه معروف فروش کالا و خدمات، یعنی وبگاه آمازون و دیجی کالا مورد بِررسی قرار می گیرند و در پایان با توجه به مطالب ارائه شده، پیشنهاداتی برای حفظ حقوق مصرف کننده ارائه می شود.

دریافت متن به صورت PDF

مجید الوند و دکتر بتول آهنی