icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

تقویم آموزشی کارگاه های کانون

تقویم آموزشی-کانون قراردادنویسان ایران

شرایط برگزاری کارگاه‌های آموزشی

مکانهای برگزاری کارگاهها

۳۰ نفره ۸۰ نفره

تقویم آموزشی دوره‌های کانون قراردادنویسان ایران به صورت فصلی منتشر می‌گردد 

 

 

 

برشی از کارگاه جامع قراردادنویسی