icon--black icon--white

عرض تسلیت

دکتر ولی اله نوری-کانون قراردادنویسان ایران

عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان و اعضای محترم کانون

دکتر ولی اله نوری:

دکترای حقوق بین الملل-استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

 

مقالات تالیفی ایشان:

۱.  ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه

نویسنده: ولی الله نوری سید قاسم زمانی مسعود راعی
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ ۷۱۷ - ۷۳۴

۲.  اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

نویسنده: ولی الله نوری سید قاسم زمانی
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ ۹ - ۲۷

۳. اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی

نویسنده: ولی الله نوری سید قاسم زمانی مسعود راعی محسن عبداللهی
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲