icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

همایش تخصصی تبیین مفاد پیمان های EPC و PC

همایش EPC

همایش تخصصی تبیین مفاد پیمان های EPC و PC صبح روز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ با حضور وحیدرضا زیدی فرد، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در مرکز همایشهای تخصصی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.
در این جلسه که متعاقب استانداردسازی قراردادهای EPC و PC وزارت نفت در کارگروه تخصصی صورت گرفته بود برگزار گردید، آقای دکتر احمد متولی، رییس هیات مدیره کانون قراردادنویسان ایران و عضو کارگروه تخصصی همسان سازی قرارداد EPC وزارت نفت، به تبیین برخی مواد این دو سند استاندارد پرداختند.
سند همسان قرارداد EPC نفت نهم خرداد ۱۴۰۲ توسط رییس سازمان برنامه و اول تیر ۱۴۰۲ توسط وزیر نفت ابلاغ شده و در سایت بخشنامه های سازمان برنامه درج گردیده است.

لینک کد خبر   

لینک دانلود سند EPC منتشره و ابلاغی وزارت نفت

لینک دانلود سند EPC منتشره و ابلاغی سازمان برنامه و بودجه

 

عکسهای همایش: