icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی

طول دوره: دو روز (۱۶ ساعت)

مدرس دوره

دکتر بهزاد صابری

مزایا:

اعطای گواهی شرکت در دوره به زبان انگلیسی

در زندگی اجتماعی، «مذاکره» یکی از ابزارهای متداول، و در بسیاری موارد یک ابزار ضروری و ناگزیر، برای برای تحقق اهداف است. از تک تک انسان ها در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود گرفته تا شرکتها و موسسات و دولتها و سازمان های بین‌المللی همه به نوعی و در سطوحی به اختیار یا به ناگزیر از ابزار مذاکره استفاده می‌کنند. بر این اساس، همه انسان‌ها «مذاکره کننده» هستند؛ چه برای اهداف شخصی خود و چه به عنوان نمایندگان یک جمع بزرگتر (همانند یک صنف یا یک سازمان یا یک دولت). 
در جامعه امروز، مذاکره بیش از هر زمان دیگری تبدیل به یک مهارت، یک دانش و یک هنر شده است. اگرچه موفقیت یک مذاکره‏‌کننده همانند هر امر انسانی دیگری کماکان تحت تاثیر خصوصیات فردی است، اما آشنایی با فنون، مهارتها و دانش مذاکره از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
دوره آموزشی حاضر، در دو بخش مجزا اما مرتبط با یکدیگر ارائه می شود. در بخش اول، شرکت‏‌کنندگان با اصول مذاکره موفق و روش‌هایی برای «حصول نتیجه مطلوب» در مذاکره آشنا می‌شوند. مطالب ارائه شده در این بخش، برای هر فردی که در هر سطحی و با هر موضوعی وارد یک فرآیند مذاکره می‌شود، مفید و بلکه ضروری است. دانستن و احاطه بر این مطالب چه در ساده‌ترین مذاکرات در حیطه روابط شخصی و چه در پیچیده‌ترین مذاکرات در عرصه تجاری یا بین‌المللی کاربرد و اهمیت دارد. در این بخش، ارائه مطالب، با الگوگیری از متد «مذاکره اصولی» برساخته‏‌ی مشترک راجر فیشر و ویلیام یوری (در سال ۱۹۸۱) طراحی و ارائه می‌شود. طرحی که بعدتر مبنای اغلب کتب و طرح‌های علمی در حوزه مذاکره از جمله «پروژه مذاکره دانشگاه هاروارد» قرار گرفته است. با این حال، محتوای مطالب ارائه شده در موارد مختلف با بهره‌گیری از سایر منابع علمی و نیز منطبق با تجربیات مدرس دوره اصلاح و یا تکمیل شده، و تلاش می‌شود مفاهیم و مصادیق با نگاهی ایرانی و آشنا برای مخاطب ارائه شود.
در بخش دوم، به نکته ها و موضوعات فنی و تکنیکی در فرآیند مذاکرات پیچیده‌‏تر (از قبیل مذاکرات تجاری و یا بین‌المللی) که به طور معمول باید به یک «سند» منتهی شود می‌پردازیم. محتوای این بخش بیشتر بر موضوعاتی از قبیل مسائل شکلی و ساختاری فرآیند این نوع از مذاکرات، نحوه کار بر روی متن در مذاکرات (درفتینگ) و جنبه‌های مختلف آن، برهم‏‌کنش بین جنبه‌های محتوایی مذاکرات با جنبه‌های حقوقی (در پرتو قوانین ملی یا حقوق بین‌الملل)، تفاوت‌های موجود بین مذاکرات تجاری با مذاکرات سیاسی و بین‌المللی از لحاظ ساختار مذاکرات و وضعیت اسناد توافق و مانند آن متمرکز خواهیم بود. 

دانلود سیلابس دوره
 


.............

سیلابس روز اول: اصول مذاکره


-    مذاکره در زندگی اجتماعی (از زندگی شخصی تا مذاکرات کلان میان دولتها)


-    چه زمانی نباید مذاکره کرد

 1. -    خودداری از ورود به مذاکره
 2. -    کوتاه آمدن و پذیرش
 3. -    ترک میز مذاکره
 4. -    ترک موقت مذاکره به عنوان تاکتیک

-    چهار رویکرد در مذاکره


-    مذاکره اصولی


-    ضرورت تمرکز بر منافع (نسبت مواضع با منافع)

 1. -    تفکیک بین «افراد» با «مساله»
 2. -    تمرکز بر «منافع» به جای «مواضع»
 3. -    ابداع گزینه هایی برای انتفاع متقابل
 4. -    ضرورت تمرکز بر معیارهای عینی و مشخص

-    محاسن و معایب خطوط قرمز در مذاکرات (کف مطالبات)


-    «بهترین جایگزین توافق مذاکراتی»

 1. -    چرا دانستن «بهترین جایگزین» معیار بهتری نسبت به خط قرمز است؟
 2. -    ضرورت شناخت کامل از «بهترین جایگزین»
 3. -    تعبیه بزنگاه هایی برای بازبینی مستمر مواضع
 4. -    رابطه بین «جایگزین توافق» با توان مذاکراتی
 5. -    روش شناخت و ایجاد «بهترین جایگزین توافق»
 6. -    ضرورت آگاهی از «بهترین جایگزین توافق» برای طرف مقابل
 7. -    ضرورت توجه به نقش عنصر زمان در فرآیند مذاکره
 8. -    توافق و عدم توافق به مثابه یین و یانگ 

-    تکنیک هایی برای مقابله با سرسختی طرف مقابل

 1. -    مفهوم «جودوی مذاکرات» 
 2. -    استفاده از ظرفیت میانجی (روش «متن واحد»)

-    مواجهه با روش های ناجوانمردانه طرف مقابل

 1. -    مذاکره در خصوص قواعد بازی 
 2. -    برخی از متداول ترین تکنیک های متقلبانه و روش مقابله با آنها
 •  فریبکاری (ارائه اطلاعات دروغ، ابهام در صلاحیت فرد طرف مذاکره، تردید در نیات واقعی)
 •  جنگ روانی (موقعیت پراسترس، حملات شخصی، بازی پلیس خوب و بد، تهدید)
 • تاکتیک های فشار (خودداری از مذاکره، تقاضاهای حداکثری نامعقول، تقاضاهای فزاینده، بهانه عدم پذیرش از سوی رییس/همکار/موکلین، تاخیر عامدانه، تاکتیک «یا همین یا هیچ»

سلابس روز دوم: تبدیل «توافق» به «قرارداد»؛ بایسته های شکلی و فنی در مذاکرات پیچیده


-    اهمیت مذاکره متنی


-    چالش های زبانی و فرهنگی مذاکره با طرف های خارجی


-    متن اولیه و روش های تکامل آن تا تبدیل به متن نهایی

 1. وارد کردن نظرات متفاوت طرفها در متن واحد
 2.  پانوشت ها 
 3.  پیوست ها

-    دو فاز مستقل مذاکرات و برهم‏کنش آنها 

 1.  فاز مذاکرات محتوایی (در خصوص موضوعات)
 2.  فاز مذاکرات حقوقی 
 3.  چالش های فاز حقوقی مذاکرات 

-    امکان‏سنجی و مطلوبیت تقسیم موضوعات مذاکره به بخش های جداگانه 

 1.  تاثیر و تاثر موضوعات مختلف در یک بسته مذاکراتی (مکعب روبیک) 
 2.  استفاده از ظرفیت کارگروه ها، گروه های کارشناسی و ...
 3.  استفاده از ظرفیت نشست های غیررسمی

-    به دست گرفتن کنترل (مکان، زمان، دستورکار، ارائه متن پایه، ارائه متن صورتجلسه یا جمع‏بندی مذاکرات در هر مرحله)


-    برخی تفاوت ها میان مذاکرات تجاری با مذاکرات سیاسی و بین المللی 


-    آشنایی با خصوصیات مذاکرات چندجانبه بین المللی