icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

Alter Ego Liability

سهامداران یک شرکت از مسئولیت در قبال بدهی های شرکت مصون بوده و از منظر قانونی محافظت می شوند. به عبارت دیگر، شرکت به عنوان یک شخص حقوقی مجزا با دارایی ها و بدهی های مستقل خود در نظر گرفته شده و در برابر اشخاص ثالث مسوول خواهد بود و مسوولیت شرکت به مسوولیت سهامداران تسری پیدا نمی نماید، مگر در شرکتهای تضامنی در ایران که بنا بر مراتبی، شرکای شرکت هم مسوول شناخته می شوند. درواقع، شرکت، سهامداران را در برابر طلبکاران خود محافظت می نماید.

در مقابل این نوع از محافظت، اصل piercing the corporate veil وجود دارد. این عبارت به یک دفاع قانونی و حقوقی در برابر سهامداران ادعایی یک شرکت اشاره دارد تا ثابت کند که این مجموعه، شرکت نبوده یا به عنوان یک شرکت فعال نیست و در واقع فقط «مجموعه ای  از اشخاص حقیقی» است نه یک نهاد حقوقی جداگانه. حال اگر بموجب حکم دادگاه، اعتبار یک شرکت ادعایی زیر سوال برود، سهامداران ادعایی یا مالکین مستقیما مسوول شناخته خواهند شد.