icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

bridge contract یا قرارداد پل ساز

اصطلاح "قرارداد پل ساز" به یکی از دو معنای زیر در حوزه قراردادها کاربرد دارد:

(الف) تمدید قرارداد موجود بیش از دوره اجرا برای جلوگیری از وقفه در خدمات ناشی از تاخیر در اعطای قرارداد بعدی. یا

(ب) یک قرارداد کوتاه مدت جدید که به صورت ترک تشریفات به یک شرکت اعطا شده است تا از توقف خدمات ناشی از تاخیر در اعطای قرارداد بعدی جلوگیری شود.
 

برای دیدن نمونه قرارداد روی لینک حاضر کلیک نمایید.