icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

Carrying Cost

هزینه ای است که یک کسب و کار، شرکت یا مالک برای نگهداری موجودی یا مال در یک دوره زمانی معین صرف می کند. این هزینه مشتمل بر هزینه مالکیت، انبار کردن و نگهداری اقلام در یک مکان، هزینه اجاره انباری که اقلام در آن نگهداری می شود، هزینه بهره برداری از انبار، پرداخت حقوق کارکنان شاغل در انبار، هرگونه از بین رفتن موجودی کالا در اثر سرقت و آسیب و بیمه موجودی کالا می باشد.
این هزینه معمولاً ۱۵ تا ۳۰ درصد ارزش موجودی یا کالا است. میزان این هزینه بسیار اهمیت دارد زیرا یک شرکت یا مالک باید محاسبه کند و بداند تا چه مدت می توانند موجودی یا کالای خود را قبل از اینکه بفروشد یا یا استفاده از آن تجارت کند یا به سودآوری برسد نگه دارند. علاوه بر این، این هزینه باید در قیمت تمام شده کالا هم اثرگذار باشد.

در مجموع این هزینه مشتمل بر چهار نوع هزینه است:

۱- هزینه سرمایه

۲- هزینه خدمات مربوط به موجودی یا کالا

۳- هزینه ریسک مربوط به موجودی یا کالا

۴-هزینه مکان انبار