icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

Channel Partner

شخص حقیقی یا حقوقی است - همانند یک بازفروشنده، ارائه‌دهنده خدمات، فروشنده، خرده‌فروش یا نماینده - که با شرکت دیگری برای بازاریابی یا فروش خدمات، محصولات یا فناوری‌های آن شرکت شریک می‌شود. محدوده خدمات این شریک می تواند از بازاریابی شروع و تا فروش محصولات، خدمات یا فناوری های شریک دیگر یا خدمات پس از فروش باشد. این امر معمولاً از طریق یک برندسازی مشترک Co-branding انجام می شود.