icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

KPI 

این کلمه اختصار عبارت Key Performance Indicator می باشد.

نقاط اندازه‌گیری کمی جهت عملکرد یک سیستم یا یک شخص در طول زمان برای یک هدف خاص است که مبنای یکسری از اتفاقات قراردادی قرار می گیرد. مثلا فرض کنید بخواهید مبلغ قرارداد را در بازه های زمانی که متصل به یکسری وقایع عملکردی هستند موقوف کنید. به عبارت دیگر، برای اینکه بخواهید مبالغ قراردادی را بر پایه یکسری نقاط مطمئن و قابل اتکا پرداخت نمایید یا حتی بخشی از حق الزحمه شخص را بر پایه KPI و به صورت پاداش به وی پرداخت نمایید. 

اهداف مختلفی برای درج KPI در قراردادها و پروژه ها وجود دارد که عبارتند از:

۱- تعیین مراحل پرداخت مبالغ قراردادی.

۲- تعیین مراحل پرداخت پاداش، خارج از مبالغ قراردادی.

۳- تعیین نقاطی جهت واگذاری سهام پروژه یا شرکت به شخص یا اشخاص.

۴- تعیین نقاطی جهت سنجش عملکرد یک شخص یا سیستم.

۵- ارزیابی صحت عملکرد سیستم یا شخص.