icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

Native Traits 

منظور از این اصطلاح، صفات و ویژگیها و خصیصه نهفته در ژن یا نطفه یک موجود اعم از انسان، حیوان، گیاه و غیره است که تشکیل دهنده بخش قابل تواری (وراثتی) نطفه ( Germplasm) است که، بر خلاف بخش دیگر آن که سوماتیک نامیده می شود، منتقل می گردد. بر این مبنا، کشف این خصیصه ها می تواند برای کاشف آن یک حق معنوی ایجاد نماید که لیسانس آن قابل نقل و انتقال هم خواهد بود. بعلاوه می توان از جمع این موارد نیز به یک خصیصه جدید رسید که انجام چنین امری مستلزم اخذ لیسانس پایه هر خصیصه می باشد. معمولا این نوع از حق معنوی در گیاهان کاربرد دارد. فرض کنید ژن یک گیاهی در تولید یک محصول خاص یا با خواص ویژه کشف گردد. لذا نوعی از قراردادهای لیسانس تحت نامهای زیر در حوزه حقوق مالکیت معنوی ایجاد شده است:

نمونه قرارداد

Native Traits License

Germplasm License Agreement