icon--black icon--white

کانون قراردادنویسان و رسانه

کانون قراردادنویسان ایران و رسانه ها

 

 
 
 • چالشهای قراردادنویسی
 • (میزبان مجمع علمی و فرهنگی مجد)
 • مجری: دکتر شقایق اکبری
 • با حضور: احمد متولی
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • جلسه اول
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • جلسه دوم
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 
 
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • جلسه سوم
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • قوانین خرید اینترنتی
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • کلاهبرداری اینترنتی
 
 
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • خریدهای اینترنتی
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • بررسی مجوز طبق قانون تسهیل 
 
..............
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • گردش مالی کسب و کار خانگی
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • مجوز راحت برخی کسب و کارها
 • سلسله جلسات حقوق کسب و کار
 • شبکه پنج سیما
 • با حضور: سمانه کافتری
 • مزیتهای کسب و کار خانگی