icon--black icon--white
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی در تاریخهای ۲۹-۳۰-۳۱ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره قراردادی در تاریخهای ۲۷-۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش قراردادنویسی فارسی دوره پایه بنا بر درخواست دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخهای ۳-۴ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. اطلاعات بیشتر

Test of Remoteness یا معیار خسارت دورتر

در مورد اینکه خسارت ادعا شده ازسوی زیان دیده در چه مواردی قابل مطالبه است، معیاری تحت عنوان منع مطالبه خسارت دورتر وجود دارد. معیار این است که آیا خسارت به گونه ای است که طرفین آن را به عنوان نتیجه احتمالی نقض تعهد در نظر گرفته اند که اگر اینطور باشد، پس این نوع از خسارت قابل مطالبه بوده و نمی توان آن را خیلی دور در نظر گرفت. خسارت باید بر اساس عواقب طبیعی و احتمالی نقض تعهد ارزیابی شود. در واقع، اصطلاح «دور بودن» به معیار علیت اشاره دارد که هنگام تعیین انواع زیان ناشی از نقض قرارداد که ممکن است با پرداخت خسارت جبران شود، استفاده می شود.